torsdag 5 augusti 2021

Albedo och Albedoeffekten

Albedo och Albedoeffekten


Albedo betyder vithet på latin och kommer från grundformen Alba som betyder vit. Så vad är då Albedo? Det är ett uttryck som har hörts allt oftare de senaste åren. Greta Thunberg hör till dem som har lyft fram Albedobegreppet och vad det innebär.


Albedo används som ett mått på hur mycket en yta reflekterar eller återkastar strålning. När solen lyser på jorden återkastar den strålningen tillbaka till rymden. Men hur mycket som kastas tillbaka beror på hur ytan ser ut, om den är ojämn, har några hinder och vilken färg den har.

Klimatförändringar

Begreppet har blivit allt vanligare i och med den ökade medvetenheten om vårt klimat och klimatforskningen. Vi har i många år hört talas om växthuseffekten och hur den påverkar jorden vi lever på. Men det är fortfarande mycket som vi fortfarande inte riktigt förstår eller hur omfattande det är. Genom att ange Albedovärden så får vi på pränt ett värde för vilken effekt förändringarna i vårt klimat har för jorden.

Olika ytor reflekterar olika mycket ljus vilket påverkar vårt klimat. Ett Albedovärde på 1.0 reflekterar all strålning medan ett värde på 0,0 innebär att ingen reflektion sker. Svart suger i sig nästan all strålning, medan vitt reflekterar istället.

Den reflekterande strålningen kastas tillbaka, vilket är normalt. Det som har förändrats är miljöförändringarna som gör att den reflekterande strålningen inte alltid går igenom atmosfären kring jorden. När strålningen kastas tillbaka från jorden men fastnar i atmosfären påverkar det växthuseffekten då strålningen värmer upp atmosfären.

Albedoeffekten

De olika ytorna som jorden består av absorberar olika mycket strålning. Snö absorberar lite medan vatten absorberar desto mer strålning. När vattnet absorberar strålningen blir vattnet varmt och smälter isen. Ju mer smält is som förvandlas till vatten - desto varmare blir vattnet. Att det blir mer hav än is är en klimateffekt. När strålningen värmer upp havet smälts ännu mer is vilket påverkar klimatet ännu mer och i slutänden ökar havsnivåerna. Hav- och land absorberar strålningen och jorden blir varmare. Albedoeffekten är därmed en del av klimatförändringarna som påverkar vår jord alltmer.

Albedovärden

Genomsnittliga Albedovärdet för jorden är 0,3. Havsytans värde ligger på bara 0,08 vilket innebär att 92 % absorberas av havet. Det kan jämföras med nysnö som har ett värde på 0,9 och där endast 10 % absorberas av snön. Is som är täckt av snö som smälter har ett värde på 0,5 Albedo. Där reflekteras och absorberar lika mycket strålning på 50/50.

När isarna smälter och rinner ut i havet absorberar helt plötsligt jorden 92 % av strålningen istället för 50 %. De snötäckta glaciärerna som kastat tillbaka strålningen och den värme den medför rinner sakta bort. Avkylningen försvinner och värmen ökar.

Växthuseffekten

När strålningen inte kan reflekteras tillbaka upp i rymden utan fastnar i atmosfären istället värms jorden upp som ett växthus. En viss växthuseffekt är nödvändig för att vi ska överleva - eftersom det skulle bli för kallt annars. Men när lagren i atmosfären blir för tjocka så den naturliga reflektionen inte kan ske blir det för varmt. Det är som att ha ett växthus där man stänger dörren och ventilationsluckan. Till slut blir det för varmt och växterna dör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar