torsdag 9 september 2021

Fakta om Borrelia

Borrelia


Borrelia är en sjukdom som varje år drabbar ungefär 10 000 svenskar. Det är en sjukdom som förs över från fästing till människa. Har du varit ute i skog och mark så gör du klokt i att kolla igenom kroppen en extra gång och se om du inte kan hitta några små svarta prickar. Det enklaste är att ta bort fästingarna innan de sätter fast sig ordentligt. Det kan räcka att duscha av kroppen om du kommer in direkt efter att du varit ute. Hinner du inte duscha så är det bra om ni är två stycken som kan kolla varandra. Fästingar sätter sig gärna på platser som inte är så lätta att hitta själv. Det kan vara i armvecken, knävecken eller liknande ställen. Så hjälp varandra att hitta dessa små spindeldjur och plocka bort dem från varandra.


Symtom på Borrelia

Det som kan vara lurigt med Borrelia är att en del inte får några symtom alls utan de märker inte att de har varit smittade. Det vanligaste är dock att man får en rodnad runt bettet. Får du ett bett från en fästing så avlägsna fästingen och kom ihåg var du har fått bettet. Skriv gärna upp det. Det är inte helt ovanligt att det blir en rodnad utan Borrelia men om rodnaden inte försvinner utan består så kan det vara borrelia. Det brukar uppkomma en till fyra veckor efter du har fått bettet. Är rodnaden större än 5 centimeter ska du alltid kolla upp det för det är över det normala. Ett bra sätt att veta om rodnaden växer är att du tar en penna och målar runt rodnaden. Om den växer ska du ta kontakt med en läkare. Om den kliar så ska du också ta kontakt med läkare.

Du kan också få ont i leder eller i huvudet. Det är ett vanligt symtom på borrelia. Det är absolut vanligast att man får ont i knäleden men det kan vara andra leder också. Ibland försvinner svullnaden men värken består. Har du otur så sprider borrelia sig till nervsystemet. Det är lite vanligare hos barn men kan drabba alla. Det kan ta så lång tid som upp till 3 månader efter bettet och då kan det var svårt att komma ihåg att ditt barn blev bitet. Det brukar visa sig i kraftig smärta, stelhet och huvudvärk. Det kan också visa sig som en förlamning i en del av ansiktet. Då ska ni absolut söka läkarvård och få behandling.

Borrelia behandling

Borrelia är en sjukdom där de allra flesta blir helt återställda efter behandling. Behandlingen är en kur med antibiotika. Direkt när ni har startat behandlingen så kan rodnaden växa ännu mer men det försvinner efter något dygn. Den brukar vara helt borta efter maximalt 2 veckor. Har behandlingen påbörjats sent så kan det ta flera månader för alla symtom att försvinna. Det är alltid bättre att påbörja behandlingen så snart som möjligt. Även om borrelia har spridit sig till nervsystemet så har du goda chanser att bli helt frisk. Det kommer att ta tid men de flesta blir helt friska.

En del får bestående men dock. Det kan röra sig om kronisk hudinflammation, så kallad akrodermatit, och då får du blåfärgade missbildningar och svullnader. Det är väldigt ovanligt men det händer. En annan sak som kan hända är att det blir bestående men i nervsystemet. Det kan medföra livslånga men i form av förlamning eller till och med hjärnan. Det är ytterst ovanligt dock som tur är. Även om du är gravid kan du sitta relativt lugnt i båten, det finns inga studier som visar på någon förhöjd fara varken för barnet eller mamman.